فرمانده قرارگاه مرزی ستاد راهنمای زائر اربعین کشور: خوزستان در زمینه «راهنمایی زائران اربعین» استان شاخص است

خوزستان در زمینه «راهنمایی زائران اربعین» استان شاخص است اهواز- فرمانده قرارگاه مرزی ستاد راهنمای زائر اربعین کشور گفت: خوزستان با دو مرز بین المللی…

ادامه مطلب

کلاهبرداری

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال…

ادامه مطلب