انتقال اموال منقول و غیرمنقول

یک شرکت تعاونی که حسب ادعای مدیران آن ۹ تا سقف ۷ میلیارد بدهی دارد قصد انتقال اموال منقول و غیر منقول ( با دیون و بدهی ) و صلح برند و انتقال سند کارخانه  به شرکت سهامی خاص دارد

سوالات

اگر بعد از انتقال مشخص شود شرکت تعاونی بدهی بیش‌تری داشته کدام طرف مسول پرداخت است خریدار یا فروشنده چه راهکاری جهت بری نمودن خریدار از بدهی احتمالی مازاد وجود دارد؟

پاسخ:

با سلام

۱-در صورت انتقال یا عدم انتقال اموال ،در هر حال تعاونی مسوول پرداخت دیون است.

در صورت خرید سهام شرکت تعاونی توسط شرکت سهامی،باز هم تعاونی مسوول پرداخت دیون است.

۲-خریدار مسوول نیست مگر از باب خرید سهام شرکت تعاونی و مسوولیت شرکت تعاونی در برابر طلبکاران که می‌توان با قرارداد خصوصی و اخذ تضامین لازم، پرداخت بدهی های احتمالی تعاونی را توسط فروشنده تضمین نمود.