فرزند مختار متولد ۱۳۵۴ استاد پژوهشگر دانشگاه و حوزه حقوقی تجارت

سوابق اجرایی فرهنگی و اجتماعی

استاد دانشگاه آزاد

استاد دانشگاه پیام نور

دکتری حقوق – چهار سال تحصیل خارج از فقه و اصول

 • مشاور قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه
 • رئیس کمیته راهبردی و بررسی صندوق بازنشستگی در دادستانی کل کشور
 • عضو کانون بین المللی وکلا دادگستری
 • عضو کارگروه حقوقی اتحادیه کسب و کار اینترنتی کشور
 • عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و مشاور حقوقی ریاست خانه صنعت و معدن و تجارت ایران
 • مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در امور حقوقی
 • مشاور حقوقی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (منطقه ۱)
 • مدیر حقوقی شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری و عضو کمیسیون معاملات
 • مشاور حقوقی شرکت پتروشیمی پاد جم
 • مشاور اجرایی در سازمان زندانهای کشور و مسئول حقوقی دفتر حمایت زندانیان مرکز و نماینده در کمیسیون لوایح و اجتماعی هیئت دولت
 • مشاور حقوقی و بازرس ویژه شرکت سایپا لجستیک
 • عضو شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور
 • عضو کمیسیون تدوین قوانین معاونت و حقوقی ریاست جمهوری
 • معاون حقوقی و امور مجلس و دولت مرکز خدمات ایرانیان خارج از کشور
 • مدیر کل حقوقی و امور مجلس فرهنگستان هنر ج.ا.ایران(ریاست جمهوری) همتراز مشاور وزیر
 • دستیار امور اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری و رئیس شورای حقوقی
 • مشاور اجرایی و حقوقی حوزه فرهنگی مجلس شورای اسلامی (مرکز اسناد،کتابخانه،موزه) همتراز مشاور وزیر
 • مشاور حقوقی شرکت پتروشیمی شازند
 • مشاور حقوقی شرکت پتروشیمی اردبیل
 • مشاور حقوقی موسسه مالی مولی الموحدین
 • مشاور حقوقی یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور
 • رئیس گروه حقوقی هلدینگ تامین اقلام بنیاد تعاون بسیج سپاه
 • عضو کمیته حقوقی و مطالبات شرکت لیزینگ ایران خودرو
 • عضو شورای حقوقی بانک دی
 • رئیس مرکز متخصصین حقوقی ایران
 • مدیر حقوقی شرکت صنایع آرم
 • مشاور حقوقی شرکت اطلاع رسانی پیام حنان (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
 • مشاور حقوقی شرکت بام شهر (شهرداری تهران)
 • مشاور حقوقی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا