• شماره پروانه وکالت ۹۲۷۳
  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری با ۱۳سال سابقه
  • مشاور حقوقی شرکت سرمایه گذاری نیرو (وزارت نیرو)
  • مدیر وصول مطالبات و امور قراردادهای تعاونی اعتباری مولی الموحدین
  • مدیر حقوقی شرکت بازرگانی راهیان اقتصاد پاسارگاد
  • مدیر حقوقی شرکت صنایع اوج حدید
  • عضو گروه حقوقی هلدینگ تامین اقلام بنیاد تعاون بسیج سپاه
  • عضو مرکز متخصصین حقوق ایران
  • عضو شورای حقوقی مرکز ایرانیان خارج از کشور
  • مشاور حقوقی خانه هنرمندان معاصر