مهم‌ترین عامل در کسب هر موفقیتی، تدوین و مشخص نمودن دقیق اهداف می‌باشد. هدف‌گذاری مهم‌ترین عامل در حرکت و خلق آینده است، هدف‌ها هستند که مسیر زندگی یک فرد، سازمان و یا موسسه را مشخص می‌کنند.

موسسه حقوقی و داوری دادگستر شمس تامین با هدف تامین نیازهای حقوقی افراد جامعه و ایجاد اطمینان و اعتبار در بین موکلان تاسیس گردیده است. از مهم‌ترین اهداف موسسه ما تامین رضایت موکل می‌باشد که در گرو فعالیت، پیگیری، مطالعه، شور و بحث گروهی در زمینه حل مسائل حقوقی می‌باشد. بدیهی است که قرار گرفتن چندین فکر و ذهن جوان و خلاق در کنار وکلای با تجربه کلید حل مسائل و مشکلات حقوقی و کیفری است.

لذا اهداف سازمانی موسسه حقوقی و داوری دادگستر شمس تامین عبارتند از:

  • رضایت موکل و دفاع تمام قد از حقوق موکلین
  • شور و اقدامات گروهی و تیمی
  • پیگیری متداوم پرونده‌های حقوقی و کیفری
  • ارائه خدمات تخصصی به صورت حرفه ای به کلیه موکلین
  • بهره گیری از اساتید مجرب و دکترین حقوقی در جهت آموزش و همکاری در موسسه