• شماره پروانه وکالت ۱۲۷۵
  • دکترای حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری با ۱۳سال سابقه
  • رتبه اول آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری
  • استاد دانشگاه تهران، دانشکاه آزاد، دانشگاه مفید قم
  • مشاور حقوقی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (وزارت راه و شهرسازی)
  • مشاور حقوقی شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم
  • مشاور حقوقی شرکت ری دانه (آستان حضرت عبدالعظیم)
  • مشاور حقوقی شرکت پتروشیمی مروارید خلیج فارس